Guide till luftvärmepump

Har du frågor?


(Lämna tom)

För reklamation och support, vänligen kontakta inköpsställe.

Facebook

Luft-luftvärmepumpar

Panasonic NZ9

Panasonic QZ9

Panasonic NE9

Panasonic HZ9

Panasonic HE9

Panasonic CZ9

Panasonic CE9

Panasonic VZ9

Panasonic VE9

Luftvatten-värmepumpar

Panasonic Aquarea All-in-One T-cap

Panasonic Aquarea T-cap Split

Panasonic Aquarea Monoblock

Övrigt

Bilder på Panasonics värmepumpar

Andra tillverkare av luftvärmepumpar

 

Funktioner & Fördelar med Panasonic värmepump

Panasonics luftvärmepumpar har en lång rad med smarta funktioner och nyttiga fördelar.

Producerar energisnål värme

Som ett komplement till det befintliga värmesystem får man med Panasonic värmepumpar en lägre värmekostnad med upp till 66% jämfört med direktverkande el. Denna stora energibesparing och fördel ger kort återbetalningstid på investeringen. Med system såsom solljussensorn Econavi och Energy Charge System, kan Panasonic luftvärmepumpar spara extra mycket.

Ger svalkande kyla

Din Panasonics luftvärmepump kan ge svalkande kyla under varma och kvalmiga dagar. Därigenom får du mer ork även under de varmaste dagarna. Samtidigt som luftvärmepumpen ger kyla, hjälper den till att få bort fukt ur luften. Om luftfuktigheten är hög, upplever vi det som varmare än vad det faktiskt är. Med mindre luftfuktighet minskar obehaget i värmen.

Renar luften

Panasonic luftvärmepumpar filtrerar och eliminerar inomhusluften från virus, bakterier, kvalster, allergiämnen, damm och dålig lukt. På så vis förebyggs uppkomst av mögel- och fuktskador. Panasonics patenterade luftreningssystem kallas e-ION Air Purifying System och Nanoe-G.

Så här fungerar luftreningen:

Luftens kvalitet mäts kontinuerligt av en sensor, även när klimatanläggningen inte är i drift. Så fort luftens kvalitet försämras startar reningsprocessen. Sensorn känner av lukter och partiklar från bland annat cigarettrök, husdjur och matlagning.

En e-ION- eller Nanoe-G-generatorn laddar utgående luft med negativa joner. Mekanismen gör så att dammpartiklar blir negativt laddade och klumpar i hop sig, så att de lättare kan fastna i filtret samt inaktiverar virus och bakterier så att de inte ska göra skada.

Ett positivt laddat filter drar till sig de negativt laddade partiklarna. Filtret är större och finmaskigare än ett konventionellt filter och fångar därigenom mer damm.

Köldmedium R32

Hösten 2015 kom Panasonic HZ. Hösten 2016 kompletterades sortimentet med Panasonic NZ, CZ och VZ. Det innebär att Panasonic kan erbjuda ett komplett sortiment av luftvärmepumpar med det miljövänliga köldmediet R32.

Avfuktar

Har du det kvalmigt och fuktigt inomhus, kan du använda luftvärmepumpen som en avfuktare. Luftvärmepumpen körs då på svag kyla, och fångar upp till två liter vätska i timmen. I det rena kylläget avfuktas luften också, men även, när värmepumpen går i värmedrift, genom att luften cirkuleras och på så vis "trycks" fukt ut ur huset.

POWERFUL

Powerful-funktionen använder du, om du snabbt vill värma eller kyla. Värmepumpen arbetar i detta läge på maxeffekt med kraftigt luftflöde, vilket snabbt ger önskad komfort.

Heatcharge

Heatcharge-tekniken används för Heatcharge-modellerna Panasonic VE och Panasonic VZ. Tekniken går ut på att värme lagras under drift, och denna värme fortsätter att värma huset även när utedelen avfrostar. Du slipper det obehag som kan vara förenat med temperaturfall vid avfrostning. Dessutom uppnår senaste modellen VZ helt nya nivåer när det gäller energibesparing, tack vare den nya tekniken.

Quiet-mode

I Quiet mode arbetar luftvärmepumpen på lägsta möjliga hastighet, för att bibehålla den inställda temperaturen. Normal ljudnivån på klimatanläggningen är cirka 21-49 dB(A), beroende på driftläge. Quiet-mode kan vara speciellt bra, när man har luftvärmepumpen i tex sovrummet eller i TV-rummet, och vill ha lite extra tystnad runt omkring sig.

Luftriktning i höjdled och sidled

Luftflödet från Panasonics luftvärmepumpar kan ställas in, så att det både kan riktas i sidled och höjdled. På så vis kan man styra värmen eller kylan dit man vill ha den.

Underhållsvärme

De flesta luftvärmepumparna från Panasonic har underhållsvärme. Undantaget är egentligen bara Panasonic CE. Med underhållsvärme kan du hålla en lägre temperatur i exempelvis en sommarstuga, för att på så vis skydda utrymmet mot frys- och fuktskador, samtidigt som du inte slösar med energi, när ingen är på plats.

Vill du veta mer om funktioner och fördelar med Panasonics värmepumpar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)