Guide till luftvärmepump

Har du frågor?


(Lämna tom)

För reklamation och support, vänligen kontakta inköpsställe.

Facebook

Luft-luftvärmepumpar

Panasonic NZ9

Panasonic QZ9

Panasonic NE9

Panasonic HZ9

Panasonic HE9

Panasonic CZ9

Panasonic CE9

Panasonic VZ9

Panasonic VE9

Luftvatten-värmepumpar

Panasonic Aquarea All-in-One T-cap

Panasonic Aquarea T-cap Split

Panasonic Aquarea Monoblock

Övrigt

Bilder på Panasonics värmepumpar

Andra tillverkare av luftvärmepumpar

 

Felsökning av din Panasonic värmepump

Om din värmepump inte fungerar normalt, kan du göra en felsökning med hjälp av fjärrkontrollen. Tänk på att eventuella fel alltid ska åtgärdas av en certifierad installatör eller tekniker. Vid fel rekommenderar Värmepumpgrossisten att du alltid bör kontakta din återförsäljare i första hand, så att de kan skicka en certifierad tekniker för att åtgärda problemet. Om du själv går in och försöker laga din värmepump kommer inte garantin att gälla.

Hitta rätt på sidan:

Så felsöker du med fjärrkontrollen på Panasonic värmepump

På din Panasonic fjärrkontroll finns en knapp som heter "CHECK". På vissa fjärrkontroller är denna knappen placerad under en lucka. För att felsöka trycker du ner knappen med hjälp av ett spetsigt föremål, som till exempel en penna. Knappen ska hållas nedtryckt i 5 sekunder samtidigt som fjärrkontrollen riktas mot innerdelen av din värmepump. När det är klart, piper det till och standardfönstret i displayen försvinner. 

Du får nu upp en lista med felkoder. Du bläddrar genom listan genom att använda pilarna upp och ner. När du befinner dig på en felkod kommer det pipa till antingen en eller fyra gånger. Piper det fyra gånger / i fyra sekunder och LED-lampan för Power tänds i 30 sekunder är det ett fel. Anteckna felkoden och fortsätt gå genom listan.

Vissa felkoder kräver reparation av tekniker/installatör, medan andra tillåter fortsatt drift. Ring din återförsäljare och berätta vilka felkoder du får, så kan de hjälpa dig. 

Felkoder på Panasonic luftvärmepump

Nedan har du de vanligaste felkoderna och vad de betyder. Kontakta alltid din återförsäljare, för att få felet reparerat.

H00 - No memory failure (felsökning finns ej)

H11 - Indoor/outdoor abnormal communication
H14 - Indoor intake air temp sensor abnormality
H15 - Compressor temp sensor abnormality
H16 - Outdoor current transformer (CT) abnormality
H19 - Indoor fan motor merchanism lock
H23 - Indoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality
H24 - Indoor heat exchanger temp sensor 2 abnormality
H25 - Indoor E-Ion abnormality
H27 - Outdoor air temp sensor abnormality
H28 - Outdoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality
H30 - Outdoor discharge pipe temp sensor abnormality
H33 - Indoor/outdoor misconnection abnormality
H38 - Indoor/outdoor mismatch (felsökning finns ej)
H58 - Indoor gas sensor abnormality
H97 - Outdoor fan motor mechanism lock
H98 - Indoor high pressure protection
H99 - Indoor operating unit freeze protection

F11 - 4-way valve switching abnormality
F90 - Power factor correction (PFC) circuit protection
F91 - Refrigeration cycle abnormality
F93 - Compressor abnormal revolution
F95 - Outdoor cooling high pressure protection
F96 - Power transistor module overheating protection
F97 - Compressor overheating protection
F98 - Total running current protection
F99 - Outdoor direct current (DC) peak detection 

Felsökning vanliga problem med Panasonic luftvärmepumpar

En del problem upptäcks inte alltid med hjälp av en sökning på fjärrkontrollen. Beroende på ditt problem, kan du kontrollera förjande:

Problem: Lite eller ingen värme från min Panasonic luftvärmepump

 1. Är värmepumpen verkligen inställd på värmeläget? OBS. använd aldrig auto-läget, då kan värmepumpen börja kyla vid vissa omständigheter.
 2. Har du tillräckligt hög fläkthastighet? En luftvärmepump sprider värmen via luften. Ju lägre fläktläge desto sämre värmespridning (även om det är skönt att den inte låter så mycket.
 3. Har du rengjort filtren? Om filtren är täckta med damm fungerar inte luftvärmepumpen som den ska.
 4. Är utedelen täckt med snö eller is? Om luftintagen i utedelen är tilltäppta eller utedelen har isat igen måste du åtgärda detta.
 5. Är värmepumpens kapacitet otillräcklig? Om det är riktigt kallt ute, blir värmepumpens effekt sämre, samtidigt som huset behöver mer värme. Stötta upp med din primära värmekälla!
 6. Luftvärmepumpen behöver basvärme för att starta - Om det inte är minst 8 grader, kommer luftvärmepumpen inte att kunna sköta sina avfrostningar och då fungerar inte tekniken. Du måste hjälpa till med annan värme, för att den ska komma igång.

Problem: Min Panasonic luftvärmepump funkar inte alls

 1. Får luftvärmepumpen ström? Kontrollera exempelvis att inte en säkring har gått.
 2. Kontrollera batterierna i fjärrkontollen! Om de har tagit slut, reagerar naturligtvis inte luftvärmepumpen.
 3. Är det en timer inställd? Om starttimern är inställd, kommer luftvärmepumpen starta först vid den inställda tidpunkten.

Finns det inget annat jag kan göra?

 1. Starta om luftvärmepumpen genom att dra ut sladden och starta igen fem minuter senare (OBS. det tar lite tid innan den ger värme, när den har varit avslagen.)
 2. Testa med kyldrift en kvart, för att sedan byta tillbaka till värmedrift.

Beställ felsökning av din värmepump

Om du vill beställa felsökning av din Panasonic värmepump rekommenderar vi på Värmepumpsgrossisten att du kontaktar en certifierad tekniker.

- Beställ felsökning av din Panasonic värmepump

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)